Rönninge

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57