Skälsnäs

Skälsnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29