Sommarsäte

Sommarsäte förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16