Sommarsäte

Sommarsäte förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1