Össjö

Össjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1