Balkeryd

Balkeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118