Balkeryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11