Balkeryd

Balkeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118