Bägaryd

Bägaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118