Bägaryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10