Bägaryd

Bägaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118