Esphult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21