Esphult

Esphult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120