Fathult

Fathult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64