Fathult

Fathult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5