Fathult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5