Groeryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12