Groeryd

Groeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118