Haga

Haga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 234
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 235
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 236
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 202
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 220
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 229
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 230
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 231
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 232
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 233
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 2