Haga

Haga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2