Hedenstorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32