Häggeshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10