Mjäla

Mjäla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2