Mässeboda

Mässeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12