Norrtorpa

Norrtorpa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 3