Norrtorpa

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67