Rosenberg

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15