Rosenberg

Rosenberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76