Ränte

Ränte förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 224
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1