Ränte

Ränte förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1