Råaköp

Råaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9