Råaköp

Råaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2