Råaköp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15