Rönnö

Rönnö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7