Skifteryd

Skifteryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18