Skärvö

Skärvö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3