Skärseryd

Skärseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26