Skärseryd

Skärseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26