Stackarp

Stackarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2