Stackarp

Stackarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3