Sunnertorpa

Sunnertorpa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5