Sunnertorpa

Sunnertorpa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 169
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 175
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5