Sunnertorpa

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5