Torpa

Torpa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 169
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 180
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 220
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103