Össjöa

Össjöa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 50