Hölminge

Hölminge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44