Hölminge

Hölminge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2