Hölminge

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50