Hölminge

Hölminge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10