Aggalt

Aggalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3