Aggalt

Aggalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1598 uppslag 1