Beterås

Beterås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 1