Beterås

Beterås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11