Dotebygd

Dotebygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1598 uppslag 1