Gräsholma

Gräsholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 161
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 160
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 162
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 165
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 176
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 1