Grönö

Grönö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2