Grönö

Grönö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2