Ingershult

Ingershult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104