Kvänslöv

Kvänslöv förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 27
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 3