Kärringelida

Kärringelida förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3