Kvinnhult

Kvinnhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 171
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2