Röckla

Röckla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1