Röckla

Röckla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 179
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 180
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2