Sjöboda

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 8