Sjöboda

Sjöboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 8
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 1