Kärringe

Kärringe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 8
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2