Kärringe

Kärringe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 97