Skafta

Skafta förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 171
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 180
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1602 uppslag 1