Skafta

Skafta förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1