Snörsjö

Snörsjö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 87