Sånna

Sånna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 161
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 162
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 192
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 201
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 205
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 206
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 215
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 219
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1598 uppslag 1