Sånnamad

Sånnamad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18