Sånnamad

Sånnamad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 161
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 162
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2