Vägarås

Vägarås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25