Åsa

Åsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 194
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 124
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 1