Bredaslätt

Bredaslätt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 17