Laggaretorp

Laggaretorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92