Förarp

Förarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 2