Förarp

Förarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 4