Horsnäs

Horsnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3