Horsnäs

Horsnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 102
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 1