Luddö

Luddö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52