Luddö

Luddö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 3