Luddö

Luddö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 52